Vi kan ta emot dina kläder/mattor etc. för tvätt. Lämna Torsdag f.m. och hämta veckan därpå torsdagen e.m.  

Vi är ombud för Tvättexperten, som är medlem i Sveriges Tvätteriförbund. De är certificerade enligt gällande bestämmelse.

Anläggningen drives på biodiesel RME. Titta efter certifikation där du vill lämna din tvätt.  Viktigt med hållbarhet och hantering av Miljökrav.