Vi kan ta emot dina kläder/mattor etc. för tvätt. 

Vi är ombud för Tvättexperten. De är cerficerade enligt gällande bestämmelse.